Kotiapulaisen (helper, amah) palkkaaminen on Hongkongissa varsin yleistä ja edullista. Apulaiset ovat useimmiten filippiiniläisiä tai indonesialaisia, ja suurin osa puhuu englantia. Yleensä kotiapulainen palkataan kokopäiväiseksi työntekijäksi, joka asuu osana perheen taloutta. 

Ulkomaalaisen kotiapulaisen työlupa koskee vain yhtä kotitaloutta, eikä hän saa hankkia lisätuloja muilta työnantajilta. Kotiapulaisen minimipalkka on kiinteä, paikallishallinnon määrittämä kuukausipalkka. Työsopimus on vakiomuotoinen.

Paras tapa palkata kotiapulainen on puskaradion avulla eli muiden työnantajien tai kotiapulaisten suosituksesta. Voit myös käyttää kotiapulaisvälitysyritystä, joka auttaa toivomustesi mukaisen työntekijän etsimisessä. Yritysten välityspalkkiot vaihtelevat. Yleisiä rekrytointikanavia ovat myös kauppojen ilmoitustaulut, lehti-ilmoitukset ja ekspatriaateille suunnatut nettisivut.

Kotiapulaisen haastattelutilanteeseen kannattaa valmistautua huolella ja tehdä etukäteen haastattelua varten kysymyslista. Tee itsellesi selväksi, millaista apulaista etsit. Kun haastattelet apulaista kerro selkeästi, mitkä ovat hänen velvollisuutensa, mitä häneltä odotetaan ja miten juuri teidän perheessänne hänen työtehtävänsä painottuvat esim. lastenhoidon ja kotitaloustöiden välillä. Pyydä häntä kertomaan aiemmista työpaikoistaan, miksi hän hakee uutta työpaikkaa ja mitä hän odottaa uudelta työnantajaltaan. Rohkaise häntä kysymään myös omia kysymyksiä. Pyydä häntä esittämään aikaisempien työnantajien antamat työtodistukset ja ota tarvittaessa yhteyttä työnantajiin lisätietojen saamiseksi. Kattavan kuvan muodostamiseksi on hyvä haastatella useita apulaisehdokkaita.

Yksityiskohtaiset tiedot kotiapulaisen palkkaamisesta löydät oheisista ohjekirjoista, joissa kerrotaan työnantajavastuut, kuukausipalkka, palkalliset lomat sekä tiedot mm.asumisesta:
Immigration Department-Guidebook for the Employment of Domestic Helpers from Abroad 
ja Labour Department-Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers.

Markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka välittävät osa-aikaisia apulaisia mm. siivoukseen ja lapsenvahtiin. 

 


lokakuu 2019
M T K T P L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ei tapahtumia
facebook logo