Hongkongissa on hyvä työllisyystilanne ja paljon avoimia, mielenkiintoisia työpaikkoja. Työn löytymiseen vaikuttavat kuitenkin paljon hakijan omat osaamisalueet ja toimiala, jolla hän toimii. Maahanmuuttopolitiikka on varsin tiukka, ja länsimaalaisen palkkaamiseen tarvitaan yleensä perustelut erityisosaamisesta ja siitä miksi paikallisesta työvoimasta ei löydy henkilöä täyttämään avointa tehtävää. Palkkaavan yrityksen on myös pystyttävä osoittamaan, että länsimaalaisen palkkaaminen edesauttaa Hongkongin taloutta ja yhteiskuntaa. Huomattavaa on, että nykyisin myös vapaaehtoistoiminta vaatii maahanmuuttoviranomaisten hyväksynnän.
 
Useimpiin avoimiin työpaikkoihin vaaditaan erityisosaamisen lisäksi monipuolinen kielitaito, erityisesti kantoninkiinan ja mandariininkiinan merkitys on kasvanut. Kilpailu työpaikoista, erityisesti keskitason paikoista, käydäänkin tänä päivänä lähinnä paikallisten, mannerkiinalaisten ja ulkokiinalaisten kesken.

Paikalliset työsopimukset ovat yleistymässä myös länsimaalaisten osalta ns. expatriate-sopimusten rinnalle. Hongkongissa on työvoimalainsäädäntö, Employment Ordinance, jossa määritetään työntekijöiden minimioikeudet, kuten mm. lomat, työeläkemaksut, sairaus- ja vanhempainlomat sekä työsuhteen irtisanomiseen liittyvät asiat. Lisätietoja löydät oheisesta linkistä: Labour Department. Monikansallisilla yrityksillä on yleensä omat työsopimuksiin liittyvät menettelytavat ja –käytännöt, joita he mahdollisesti muotoilevat Hongkongin paikallishallinnon suositusten mukaisiksi.  

Pystyäkseen työskentelemään Hongkongissa, ulkomaalaisella on oltava työviisumi, jonka palkkaava yritys (ns. sponsor) hankkii. Työviisumi on sidottu työsuhteen pituuteen. Työviisumin saaminen kestää yleensä jopa kuukausia ja on sidottu sponsoroivaan yritykseen eikä siis ole siirrettävissä toiselle työnantajalle.

Hakiessasi töitä ulkomailta käsin, sinulla on vaikeampi neuvotteluasema verrattuna hakijoihin, joilla jo on turisti-, opiskelu-, dependant- tai työviisumi. Turistiviisumilla Suomen kansalainen voi oleskella ja hakea töitä Hongkongissa kolmen kuukauden ajan.

Jos aviopuolisollasi on työviisumi Hongkongissa, saat automaattisesti ns. dependant -viisumin, joka oikeuttaa paitsi asumaan myös tekemään töitä Hongkongissa. Depandant-viisumilla voit myös vaihtaa työnantajaa viisumia uusimatta. Avoliitossa oleva kumppani/puoliso saa vain harvoin dependant-aseman. Lisätietoa Hongkongin viisumeista löydät, Immigration Department.

Avoimista työpaikoista ilmoitetaan mm. sanomalehdissä ja erilaisten henkilöstöhakuun erikoistuneiden yritysten internetsivuilla. Verkostoituminen on tärkeä osa työnhakuprosessia ja suositukset toimivat referenssinä. Linkkiluettelostamme löydät muutamia työnhakuun liittyviä linkkejä.

Hongkongissa oman yrityksen perustaminen on helppoa ja siihen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa mm. suomalainen kauppakamari, FinnCham.
lokakuu 2019
M T K T P L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ei tapahtumia
facebook logo